บริการรับทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-ยื่นภาษี-จดทะเบียนบริษัท

เกี่ยวกับ Pro.Coach Accounting

             Pro. Coach Accounting เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจรตั้งแต่ บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการจดทะเบียนต่างๆ บริการวางระบบบัญชี บริการยื่นภาษี บริการทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน

P : Professional

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความชำนาญ มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

C : Coach

สนับสนุนให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของเรา เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จและเป็นไปตามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

A : Accounting

ให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างรอบด้าน

บริการของเรา

Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

บริการรับทำบัญชี

      มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า เป็นมากกว่าการบริการทางบัญชี เพราะเรารองรับการเติบโตของธุรกิจผู้รับบริการ ด้วยการจัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ

Job, work. Girl in the office

บริการตรวจสอบบัญชี

    เป็นการตรวจสอบงบการเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความสามารถอย่างเป็นอิสระ มีมาตรฐาน และด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ

Picture of businessmen's hands on white table with documents, coffee and drafts

บริการปรึกษาปัญหาภาษีและวางแผนภาษีอากร

         ให้บริการปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อให้ผู้รับบริการมีการจัดทำบัญชีและวางแผนทางภาษีได้อย่างถูกต้อง

Central Business District in Singapore.

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และบริการจดทะเบียนต่างๆ

           บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ตั้งแต่เริ่มบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อลดความยุ่งยาก ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน หมดกังวลเรื่องเอกสาร สะดวกและรวดเร็ว

 

โปรโมชั่น

ค่าบริการจดทะเบียน เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท
ค่าบริการสอบบัญชีเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 24/64 ซอยพัฒนาการ 99 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 091-6889636

อีเมล์ supattra.pca@gmail.com

Line ID: admin.pca

Line admin.pca

Facebook